Fuglelokaliteter i Danmark

Fuglelokaliteter i Danmark

Forfatter: Leif Schack-Nielsen

Redaktør: Lone Bruun

ISBN: 9788799511457 / 978-87-995114-5-7

Pris: 545,00 DKK

En rigtig brugsbog for fuglekiggere og en smuk bog og naturguide for alle naturinteresserede

Fuglelokaliteter i Danmark beskriver 187 af de steder i Danmark, hvor det er bedst at se på fugle.

Lokalitetsbeskrivelserne giver en oversigt over landskabet og naturen og eventuelle fredninger.

Adgangsforholdene til fuglelokaliteterne er nøje beskrevet. Der er en vejledning i, hvordan man kører til lokaliteterne, hvor man parkerer, hvor man skal gå hen, og hvor der er gode udsigtspunkter og fugletårne.

Alle lokaliteter er forsynet med et kort, og alle parkeringspladser er forsynet med GPS-koordinater. På den  måde bliver det endnu lettere at finde frem til de steder, hvor man får de bedste fugleoplevelser.

En gennemgang af de fugle, som er typiske for stedet, hjælper nye fuglekiggere med at komme i gang, men fortæller også erfarne, hvad de kan forvente.

Forfatteren biolog Leif Schack-Nielsen har kigget på fugle i et halvt århundrede og har besøgt danske fuglelokaliteter mere end de fleste. Bogen er et koncentrat af hans mangeårige erfaringer, som hermed kommer et bredt publikum til gode.
Leif Schack-Nielsen har specialiseret sig i formidling og har skrevet og oversat et væld af bøger om natur og geografi. Samtidig har han arbejdet som rejseleder og har herved fået et grundigt indblik i, hvad man har behov for at vide, når man skal besøge et sted.

Fuglelokaliteter i Danmark er gennemillustret med flotte billeder af såvel lokaliteter som af fugle – alle taget af forfatteren selv.

Bogen er udgivet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.