Stormfloden 1872 - da Østersøen druknede Danmark

Stormfloden 1872 - da Østersøen druknede Danmark

Forfattere: Peter Aakjær og Erik Buch

Redaktører: Lone Bruun og Niels Halfdan Hansen

ISBN: 9788793711006 / 978-87-93711-00-6

Pris: 325,00 DKK

For 150 år siden oplevede Danmark en de største naturkatastrofer i landets historie. En rekordhøj superstormflod med vandstande på over 3 meter ramte de danske østersøkyster. Stormfloden blev skabt af en intens og langvarig orkan i den vestlige del af Østersøen, der bevirkede store oversvømmelser, massive ødelæggelse og tab af næsten 100 menneskeliv på land samt endnu flere søfolk.

Bogen indeholder beskrivelser af de helt usædvanlige forhold i atmosfæren og havet, der førte til denne katastrofe. Ydermere giver en genskabelse af stormfloden ved hjælp moderne computerteknik ny indsigt i årsagerne til stormfloden og omfanget af ødelæggelserne.

Bogen sammenholder samtidig den nye viden med de gamle beretninger og arkivalier om ødelæggelserne, hvilket giver nyt liv til de gamle beretninger og bedre indsigt i katastrofens omfang og årsager.

Spørgsmålet “Kan det ske igen?” bliver diskuteret i slutningen sammen med de forandringer i vejr og klima, der følger af de kommende års forventede klimaforandringer. Vil det bringe flere eller højere stormfloder de næste 50 til 100 år?

Forfatterne:
Peter Aakjær: Uddannet ph.d. i meteorologi og geofysik. Han har arbejdet mere end 25 år på DMI, og er tidligere direktør samme sted. I dag er han forfatter til mange artikler, især om lokalhistoriske emner.

Erik Buch: Uddannet ph.d. i fysisk oceanografi. Han er tidligere afdelingsleder på DMI med ansvar for bl.a. stormflodsvarslingen og har arbejdet med havforskning i de danske farvande og Nordatlanten. I dag arbejder han som selvstændig konsulent.

Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra Jens Smeds Oceanografiske Fond.