Vi besøger retten

Vi besøger retten

Forfatter: Ingrid Obdrup

Redaktør: Lone Bruun

ISBN: 9788799338412 / 978-87-993384-1-2

Pris: 95,00 DKK

Ved køb af klassesæt og ved elektronisk fakturering bedes man henvende sig direkte til forlaget på kontakt@forlagetepsilon.dk eller tlf.: 21757581.

Lærervejledninger og opgaver kan downloades under Læs mere.

Vi besøger retten er et undervisnings- og informationsmateriale om den dømmende magt og det danske retsvæsen, der er udviklet til undervisning i dansk som andet sprog. Opgaver og vejledning kan downloades gratis nederst på denne side.

Vi besøger retten er særdeles velegnet til grundskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelserne. Der er udarbejdet særlige opgaver til undervisning i samfundsfag. Disse kan downloades gratis nederst på denne side. Opgaverne er udarbejdet således, at de kan anvendes individuelt, til debat og diskussion på klassen eller som inspiration til et selvstændigt projektarbejde. Der er til materialet udviklet en vejledning med kommentarer og gode ideer til undervisningen.

Materialet kan også bruges i integrationsrådene, i boligforeninger, i ungdomsklubber og i en lang række andre folkeoplysende sammenhænge.

Vi besøger retten skal ses som et bidrag til undervisningen, der kan skabe gennemsigtighed og forståelse for de demokratiske strukturer i Danmark. Uanset oprindelse eller alder, udgør forståelsen af det danske retssystem en kompliceret struktur, der kan være vanskelig at afkode.

Vi besøger retten introducerer læseren til den væsentlige del af det danske demokrati, som retssystemet udgør. Materialet ligger op til, at arbejde i praksis med samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.

Vi besøger retten er skrevet ud fra erfaringer fra undervisning af voksne og unge udlændinge på Næstved Sprog- og Integrationscenter. Disse erfaringer sammen med konklusioner fra en række undersøgelser peger på et udækket behov for formidling af viden om det danske retssystem i en let tilgængelig form. Tidligere sekretariatschef ved Retten i Næstved Sanne Egekvist har ydet juridisk konsulentbistand.
Dansk_som_andet_sprog_Opgaver.pdf Dansk_som_andet_sprog_Opgaver.pdf
Dansk_som_andet_sprog_Vejledning.pdf Dansk_som_andet_sprog_Vejledning.pdf
Grundskolen_opgaver.pdf Grundskolen_opgaver.pdf
Grundskolen_vejledning.pdf Grundskolen_vejledning.pdf

Næstved Sprog- og Integrationscenter